Τιμίου Προδρόμου – Νικομηδινού

DSCF1478

Πανοραμική άποψη Ιερού Μετοχίου Τιμίου Προδρόμου.

DSCF1481

Το πρώτο Ιερό Παρεκκλήσιο του Μετοχίου.

DSCF1485

Κτητορική επιγραφή » 10  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1925 ΕΡΓΟΝ ΕΛΕΝΗ Δ. ΒΑΓΚΟ»

DSCF1483

Το Αγίασμα.

DSCF1480

Το νέο Καθολικό του Ιερού Μετοχίου.

Advertisements