Διοίκηση

Η Ιερά Μονή ανήκει διοικητικά και πνευματικά στην Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής & Ρεντίνης.
Είναι Επισκοπική και λειτουργεί υπο την ευθύνη και την εποπτεία του εκάστοτε Μητροπολίτη Λαγκαδά.
Ο Ηγούμενος με το Ηγουμενοσυμβούλιο φέρουν την ευθύνη της τάξεως και της εύρυθμης λειτουργίας της Μονής, ενώ για σοβαρά θέματα συγκαλείται η ολομέλεια των πατέρων της Αδελφότητος μετά του Επισκόπου.

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

1974 -1980
Μητροπολίτης: ο Λαγκαδά κ. Σπυρίδων
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Αναστασάκης
Μέλος: Αρχιμανδρίτης Γερμανὸς Γαλάνης

1980 -1986
Μητροπολίτης: ο Λαγκαδά κ. Σπυρίδων
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Αναστασάκης
Μέλη: Αρχιμανδρίτης Γερμανὸς Γαλάνης, Μοναχός Νεκτάριος Ελευθεριάδης

1986 -1990
Μητροπολίτης: ο Λαγκαδά κ. Σπυρίδων
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Γερμανὸς Γαλάνης
Μέλη: Ιεροδιάκονος Νεκτάριος Ελευθεριάδης, Μοναχός Ισαὰκ Τσαπόγλου

1990 -1994
Μητροπολίτης: ο Λαγκαδά κ. Σπυρίδων
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Γερμανὸς Γαλάνης
Μέλη: Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ελευθεριάδης, Ιεροδιάκονος Ισαὰκ Τσαπόγλου

1994 – 2000
Μητροπολίτης: ο Λαγκαδά κ. Σπυρίδων
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Γερμανὸς Γαλάνης
Μέλη: Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ελευθεριάδης, Αρχιμανδρίτης Ισαὰκ Τσαπόγλου

2000 – 2009
Μητροπολίτης:  ο Λαγκαδά κ. Σπυρίδων
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Γερμανὸς Γαλάνης
Μέλος: Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Παπαμπούκλης

2010 – 2013
Μητροπολίτης: ο Λαγκαδά, Λητής & Ρεντίνης κ. Ιωάννης
Ηγούμενος:  Αρχιμανδρίτης Ισαὰκ Τσαπόγλου
Μέλη: Αρχιμανδρίτης Αγγελος Γκατζιώλης, Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Αργυριάδης

2013 – 2014
Μητροπολίτης: ὁ Λαγκαδᾶ, Λητής & Ρεντίνης κ. Ιωάννης
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Ισαάκ Τσαπόγλου
Μέλη: Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Αρσενιάδης, Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Καλπιτζής, Ιερομόναχος Ακάκιος Χατζηδημητρίου, Ιεροδιάκονος Άνθιμος Γιάννης

2014 – 2015
Μητροπολίτης: ὁ Λαγκαδᾶ, Λητής & Ρεντίνης κ. Ιωάννης
Ηγούμενος: Αρχιμανδρίτης Ισαάκ Τσαπόγλου
Μέλη: Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Καλπιτζής, Ιεροδιάκονος Άνθιμος Γιάννης

2015 –
Μητροπολίτης: ὁ Λαγκαδᾶ, Λητής & Ρεντίνης κ. Ιωάννης
Ηγούμενος:
Μέλη:

Advertisements